slideshow 4

تامین بخشی از ضایعات آهن موردنیاز کارخانجات ترکیه جزو کارهای اصلی این شرکت می باشد .

لذا خرید محصولات آهن ذوبی منجمله ریل آهن در تناژهای بالا توسط این شرکت صورت می گیرد.

 

 

شرایط خرید به شرح زیر می باشد.

 

1- تحویل CIF استانبول.

2- پرداخت بصورت ال سی و یا نقدی پس از رسیدن بار به مقصد.

3- برشهای 1.5 متری برای ضایعات ریل 

4- گواهی عدم وجود مواد رادیواکتیو از مبدا و تست در مقصد

5- حجم خرید از 1000 الی 50000 متریک تن ماهیانه می باشد.

6- بازدید بار قبل از هرگونه اقدامی جهت خرید انجام میشود.

7- حق کارگزاری شرکت واسط توسط این شرکت پرداخت می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف ما

اول صداقت دوم اعتماد سوم  تجارت 

بالا