تامین کلیه گریدهای قیر از پالایشگاههای معتبر و بورس ایران بصورت مستقیم توسط این شرکت انجام میشود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 نحوه تامین قیر

1- از طریق بورس ایران :

در اینصورت پروسیجر کاری به شرح زیر می باشد:

- قرارداد فیمابین خریدار و شرکت ما منعقد می گردد.

- خریدار مبلغ ضمانتنامه خرید را مستقیم به کارگزاری بورس واریز می نماید .

- طبق قیمت پایه اعلامی بورس و توافق با خریدار قیمت تعیین و در صورت برنده شدن در مزایده بورس خرید برای خریدار انجام میشود.

- پرداختها مستقیما به کارگزار بورس و پالایشگاه پرداخت می گردد.

 

2- خارج از بورس  از طریق خرید مستقیم از پالایشگاه های تولید کننده :

طبق درخواست خریدار این شرکت توانایی تامین بصورت EXW - FCA - FOB - CFR - CIF را دارا می باشد لذا با توجه به شرایط موجود مبلغ محصول در شرایط مختلف متفاوت می باشد.

در حال حاضر پرداخت  بصورت 20 درصد پیش پرداخت و 80 درصد قبل از اظهار توسط خریدار مستقیما به پالایشگاه پرداخت می گردد.

جهت سهولت پرداخت میتوان هماهنگیهای لازم جهت پرداخت در حسابهای سایر کشورها را فراهم کرد.

 

 آنالیز قیر های نفوذی 

 

 هدف ما

اول صداقت دوم اعتماد سوم  تجارت 

بالا