تامین سوخت کشورهای ایران ،ترکمنستان و روسیه توسط این شرکت انجام میشود . با توجه به رجیستر بودن این شرکت در بورس انرژی ایران تامین محصولات سوختی از ایران بطور مستقیم انجام
  تامین کلیه گریدهای قیر از پالایشگاههای معتبر و بورس ایران بصورت مستقیم توسط این شرکت انجام میشود.                                                                        
  تامین بخشی از ضایعات آهن موردنیاز کارخانجات ترکیه جزو کارهای اصلی این شرکت می باشد . لذا خرید محصولات آهن ذوبی منجمله ریل آهن در تناژهای بالا توسط این شرکت صورت می گیرد.
تامین گوگرد و اوره از کشورهای ایران ، ترکمنستان و ازبکستان یکی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت می باشد. آنالیز ، شرایط  تامین به شرح زیر می باشد  آنالیز گوگرد ترکمنستان  

Hide Main content block

 هدف ما

اول صداقت دوم اعتماد سوم  تجارت 

بالا